WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18

 

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych
oraz Miasto Dabrowa Górnicza i Techniczne Zakłady Naukowe
w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu
„Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN”
Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18
w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie trwania projektu, czyli od 01.01.2019 do 31.12.2020 szans zatrudnienia po ukończeniu szkoły 420 (80K i 340M) uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej, poprzez udzielenie im wielorakich form wsparcia w zakresie dodatkowych kompetencji pożądanych na rynku pracy a także znajomości realiów wymagań i warunków pracy na konkretnych stanowiskach w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu –2 072 119,15 zł
Dofinansowanie z EFS – 1761301,27 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa – 207 211,92 zł
Wkład własny – 103 605,96 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 do 31.12.2020

 

Komplet dokumentów rekrutacji:

Karta Rekrutacyjna

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do UPP

Załącznik nr 2 do UPP

 

26.03.2019 -Wyniki przetargów znajdują się pod adresem:

http://fundacjaszkolnatzn.pl/2019/03/26/rozstrzygniecia-przetargowe-cz-2/


14.03.2019 -Prosimy o zapoznanie się z ofertą przetargową pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1173170


19.02.2019 -Wyniki przetargów znajdują się pod adresem:

http://fundacjaszkolnatzn.pl/2019/02/19/rozstrzygniecia-przetargowe/


Harmonogram zajęć z Tworzenia Gier Komputerowych:

harmonogram luty

harmonogram styczeń


31.01.2019 – Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN”

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

  • Świadczenia usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego – nr ogłoszenia 1164124
  • Zakup wyposażenia pracowni stacji graficznych w Projekcie „Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – nr ogłoszenia 1164125
  • Świadczenie usługi udostępnienia cyfrowego środowiska dydaktycznego w Projekcie „Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” realizowanym w ramach Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. – nr ogłoszenia 1164119

Wyniki rekrutacji

wykaz uczestników

 


07.01.2019 r. – Regulamin rekrutacji w ramach projektu ,,Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” na rok szkolny 2018/19. Poniżej komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów

deklaracja uczestnictwa w projekcie

formularz_zgloszeniowy_wsparcie_2

karta rekrutacyjna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 


07.01.2019r. – Spotkanie informacyjne z całą społecznością szkolną TZN w sprawie zasad rekrtuacji projektu ,,Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *