Realizacja projektu – WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18

Harmonogram zajęć z Tworzenia Gier Komputerowych: harmonogram marzec harmonogram luty harmonogram styczeń 31.01.2019 – Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Świadczenia usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego ? nr ogłoszenia 1164124 Zakup wyposażenia pracowni stacji graficznych w Projekcie Read more about Realizacja projektu – WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18[…]

Wielopłaszczyznowa współpraca z Partnerami hiszpańskimi

      Podczas delegacji do Hiszpanii 19-22 grudnia 2018 roku przedstawiciele Fundacji spotkali się z trzema wiodącymi Partnerami Programu Erasmus+ na rynku hiszpańskim. Podczas spotkań omówiono obowiązki formalne grup partnerskich, sposób komunikacji, harmonogram i metody zaplanowanych działań, kwestie bezpieczeństwa i zakres odpowiedzialności związany z jego zapewnieniem, budżety projektów. Ponadto  podsumowano dotychczas zrealizowane działania przygotowawcze Spotkanie Read more about Wielopłaszczyznowa współpraca z Partnerami hiszpańskimi[…]