Realizacja projektu – WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18

Harmonogram zajęć z Tworzenia Gier Komputerowych: harmonogram marzec harmonogram luty harmonogram styczeń 31.01.2019 – Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu ,,Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego oraz komplet dokumentów znajduje się pod podanym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl Świadczenia usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego ? nr ogłoszenia 1164124 Zakup wyposażenia pracowni stacji graficznych w Projekcie Read more about Realizacja projektu – WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18[…]

WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18

  Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych oraz Miasto Dabrowa Górnicza i Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu ?Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN? Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa Read more about WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18[…]