Witamy na naszej stronie!

Obszary działalności

Czym się zajmujemy
Go to Praktyki zagraniczne

Praktyki zagraniczne

Go to Projekty partnerskie

Projekty partnerskie

Go to Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy

Go to Działalność charytatywna

Działalność charytatywna

Go to Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dlaczego warto z nami współpracować?

Nasze doświadczenie

Fundacja powstała z inicjatywy i na bazie wieloletnich doświadczeń grupy nauczycieli Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Te doświadczenia są wynikiem realizacji różnorodnych projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i Erasmus+, współpracą z ośrodkami edukacyjnymi krajów Unii Europejskiej. Siedziba Fundacji znajduje się w Technicznych Zakładach Naukowych w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem TZN poprzez między innymi organizację praktyk i staży zawodowych w krajach Unii Europejskiej, kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół i placówek edukacyjnych, na terenie Dąbrowy Górniczej, regionu Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska. Fundacja posiada liczne kontakty z zakładami pracy, firmami i instytucjami zainteresowanymi przyjmowaniem na praktyki i staże zawodowe, kursy i szkolenia. Do realizacji w/w zadań Fundacja zatrudnia nauczycieli i wolontariuszy, którzy swe bogate doświadczenie zdobyli pisząc, realizując i rozliczając projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w okresie ostatnich 11 latach. Współpraca międzynarodowa, otwartość, chęć poszerzania wiedzy i umiejętności to priorytety naszych działań. Nasze programy szkoleń i staży przygotowujemy tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby edukacyjne i zawodowe wszystkich grup.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami