Pierwsza część projektu za nami!

Pierwsza część projektu ,,Edukacja Włączająca Kluczem do Sukcesu Pedagogicznego” za nami! W czerwcu, kadra pedagogiczna, dyrektorzy, a także przedstawiciele urzędu miasta mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach dotyczących edukacji włączającej, odwiedzić szkoły i placówki oświatowe w Hiszpanii oraz wymienić doświadczeniami z nauczycielami.

Zakończenie projektu i3D in Vet

Po dwóch latach współpracy międzynarodowej z instytucjami z Turcji, Włoch i Węgier zakończyliśmy współpracę w ramach projektu ,,Learning by Interactive three dimensional (i3D) in VET” (2017-1-TR01-KA202-046646). Wszystkie spotkania projektowe oraz nasza ciężka praca pozwoliły nam zapoznać się metodami zastosowań alternatywnej i rozszerzonej rzeczywistości w odniesieniu do edukacji zawodowej

Learning by three dimensional (I3D) in VET – wizyta przygotowawcza

Techniczne Zakłady Naukowe we współpracy z Hacettepe University (Ankara) oraz Tureckim Okręgiem Przemysłowym przystąpiły do projektu ,,Learning by three dimensional (I3D) in VET?. Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych wykorzystujących technologie wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości. Podczas wizyty przygotowawczej Techniczne Zakłady Naukowe były reprezentowane przez mgr Roberta Karlika oraz mgr inż. Arkadiusza Porębskiego. Podczas szeregu Read more about Learning by three dimensional (I3D) in VET – wizyta przygotowawcza[…]