Pierwsza część projektu za nami!

Pierwsza część projektu ,,Edukacja Włączająca Kluczem do Sukcesu Pedagogicznego” za nami!
W czerwcu, kadra pedagogiczna, dyrektorzy, a także przedstawiciele urzędu miasta mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach dotyczących edukacji włączającej, odwiedzić szkoły i placówki oświatowe w Hiszpanii oraz wymienić doświadczeniami z nauczycielami.