Rozstrzygnięcia przetargowe cz.2

I części zamówienia: Prawo jazdy kat. B (z badaniami lekarskimi i egzaminem) Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 5 złożona przez: Zebra Collective Biznes Ul. Poniatowskiego 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza – cena 1639,00zł/os II część zamówienia: Kurs wózków widłowych z egzaminem Ofertą najwyżej ocenioną, Read more about Rozstrzygnięcia przetargowe cz.2[…]