Rozstrzygnięcia przetargowe cz.2

I części zamówienia: Prawo jazdy kat. B (z badaniami lekarskimi i egzaminem)
Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 5 złożona przez:
Zebra Collective Biznes Ul. Poniatowskiego 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza – cena 1639,00zł/os

II część zamówienia: Kurs wózków widłowych z egzaminem
Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 3 złożona przez:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego mgr Andrzej Nowak ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź -cena 490zł/os

III część zamówienia : Kurs SEP z egzaminem
Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dabrowa Górnicza -cena 550zł/os

IV część zamówienia: Kurs spawania metodami TIG + MAG wraz egzaminem
Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dabrowa Górnicza – 3390zł/os

V część zamówienia: kurs języka angielskiego
Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej ul. Kr. Jadwigi 12, 41-300 Dabrowa Górnicza – 1000zł/os

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *