Punkt konsultacyjny w ramach edukacji włączającej

Punkt powstał w ramach realizacji projektu 2021-2-PL01-KA210-SCH-000050090 ?Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego? realizowane w ramach programu Erasmus+. Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych bazując na wymianie doświadczeń z hiszpańskim międzynarodowym centrum szkoleniowo-edukacyjnym Euromind,  wspierając realizację kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej we wrześniu 2022 stworzyła Punkt Konsultacyjny. Obszary udzielanych konsultacji Pomoc Read more about Punkt konsultacyjny w ramach edukacji włączającej[…]