Punkt konsultacyjny w ramach edukacji włączającej

Punkt powstał w ramach realizacji projektu 2021-2-PL01-KA210-SCH-000050090

?Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego? realizowane w ramach programu Erasmus+.

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych bazując na wymianie doświadczeń z hiszpańskim międzynarodowym centrum szkoleniowo-edukacyjnym Euromind,  wspierając realizację kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej we wrześniu 2022 stworzyła Punkt Konsultacyjny.

Obszary udzielanych konsultacji

  1. Pomoc pedagogiczno ? psychologiczna, edukacja włączająca
  2. Organizacja edukacji i wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  3. Porady prawne dla nauczycieli i rodziców

Poniedziałek, czwartek 1400 – 1600

Formy konsultacji: telefoniczna, osobista, mailowa