Edukacja włączająca – kolejny projekt Fundacji Szkolnej TZN!

Mamy przyjemność poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu finansowanego z funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+. Akcja KA210-SCH.

Temat projektu: Edukacja włączająca, kluczem do sukcesu pedagogicznego  (2021-2-PL01-KA210-SCH-000050090)

Dofinansowanie: 30 000Euro

Termin realizacji: 01.03.2022 – 01.11.2022

Lider projektu: Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych

Partner: Euromind Projects SL

Celami projektu są:

  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów
  • Poznanie pedagogicznych i dydaktycznych aspektów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i problemami edukacyjnym
  • Wzrost kompetencji językowych
  • Wzbogacenie wiedzy kulturowej 
  • Wymiana dobrych praktyk projektowych i doświadczeń

Już w czerwcu grupa Dąbrowskich nauczycieli wraz z kadrami kierowniczymi będzie miała okazję poznać model edukacji włączającej funkcjonujący w Hiszpanii.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w niniejszym projekcie są zobowiązani do zapoznania się z polityką ochrony prywatności na stronie https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement. Złożenie wniosku aplikacyjnego będzie równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z powyższym dokumentem.