1 października 2021

Jeden procent

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych uzyskała status organizacji pożytku publicznego i korzysta w pełni z wynikających z tego tytułu praw.

Zgodnie z powyższym informujemy, że na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku od dochodów na rzecz naszej Fundacji.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

 

 

Jak przekazać 1% ?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28).

Przykład: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Szkolnej Technicznych Zakładów Naukowych, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić odpowiednie rubryki

  • Nazwa OPP: FUNDACJA SZKOLNA TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
  • Numer KRS: 0000580857
  • Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

  • Pieniądze ? 1% podatku należnego ? na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.