Podsumowanie projektu RPO

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych

oraz Miasto Dąbrowa Górnicza

 i Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej realizują projekt

?Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN?

Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18

w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ? konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie   szans zatrudnienia dla 420 (80K i 340M) uczniów TZN, poprzez udzielenie im wielorakich form wsparcia w zakresie dodatkowych kompetencji pożądanych na rynku pracy.

 

Wartość projektu ?2 072 119,15

Dofinansowanie z EFS ? 1761301,27 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa ? 207 211,92 zł

Wkład własny ? 103 605,96 zł

Okres realizacji projektu: 1.01.2019 ? 31.12.2020

 

W roku szkolnym 2018/19 w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 roku do projektu zostało zrekrutowanych 190 uczniów/uczennic Technicznych Zakładów Naukowych.

W ramach projektu zrealizowano:

 

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego ? trening HR i doradztwo indywidualne dla 59 osób
 • Kurs języka angielskiego zawodowego z indywidualnymi zajęciami z native speakerem dla 30 osób
 • Kurs prawa jazdy dla 14 osób
 • Kurs spawania metodami TIG i MAG dla 16 osób-działanie rozpoczęte
 • Kurs wózków widłowych dla 24 osób ?działanie rozpoczęte
 • Kurs SEP dla 15 osób
 • Staże wakacyjne dla 89 osób
 • Zajęcia z Tworzenia gier komputerowych dla 112 osób

W roku szkolnym 2019/20 planowana jest rekrutacja dla kolejnych 230 uczniów/uczennic

Technicznych Zakładów Naukowych oraz realizacja następujących działań:

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego ? trening HR i doradztwo indywidualne dla 100 osób
 • Kurs jęz angielskiego zawodowego z indywidualnymi zajęciami z native speakerem dla 50 osób
 • Kurs prawa jazdy dla 59 osób
 • Kurs spawania metodami TIG i MAG dla 47 osób
 • Kurs wózków widłowych dla 100 osób
 • Kurs SEP dla 24 osób
 • Staże wakacyjne dla 212 osób
 • Zajęcia z Tworzenia gier komputerowych dla 224 osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *