30 sierpnia 2020

Do pobrania

Powrót

Dla ucznia:

karta wsparcia 2020 

Zał. 1 karta rekrutacyjna 2020 

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy do Projektu 2020

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie2020

Załącznik nr 1 do UPP

 

Dla nauczyciela:

karta-wsparcia dla nauczycieli -2020

Zał.-1-karta-rekrutacyjna dla nauczycieli-2020 

Zał.-2-Formularz-zgłoszeniowy dla nauczycieli-do-Projektu-2020 

Zał.-3-Deklaracja-uczestnictwa dla nauczycieli-w-Projekcie2020

Załącznik nr 1 do UPP 

 

Dokumenty dotyczące studiów podyplomowych dla nauczycieli (umowy):

Załącznik nr 5A Umowa Projekt – Część A Informatyka
Załącznik nr 5B Umowa Projekt – Część B Logistyka i spedycja
Załącznik nr 5C Umowa Projekt – Część C Turystyka
Załącznik nr 5D Umowa Projekt – Część D Grafika komputerowa
Załącznik nr 5E Umowa Projekt – Część E Sieci komputerowe
Załącznik nr 5F Umowa Projekt – Część F Sterowniki przemysłowe
Załącznik nr 5G Umowa Projekt – Część G Systemy sterowania
Załącznik nr 5H Umowa Projekt – Część H Technik reklamy
Załącznik nr 5I Umowa Projekt – Część I E-marketing
Załącznik nr 5J Umowa Projekt – Część J Doradztwo zawodowe
Załącznik nr 5K Umowa Projekt – Część K Mechatronika
Załącznik nr 5L Umowa Projekt – Część L Fryzjerstwo

 

 

Dla koordynatora:

Szablon dokumentu

lista-obecności-2020

zgłoszenie do PEFS

Zity – tabela – gotowe

logo projektu

Dzienniczek

harmonogram-zajęć

 

Dla dyrektora:

Szablony dokumentów do zatrudnienia nauczyciela

 

Dokumentacja dotycząca staży wakacyjnych:

Umowa trójstronna_ZIT 2021

Regulamin organizacji staży u pracodawców

Zał. 1 Program stażu

Zał. 2 Dziennik stażu wraz z oceną

Zał. 3 Lista obecności

Zał. 4 Zaświadczenie o odbytym stażu

Zał. 5 Oświadczenie o szkoleniu BHP

Zał. 6 Wniosek o refundację

Zał. 7 Wniosek o wypłatę stypenium

Zał. 8 UPPD + załączniki WZÓR

zał. do UPPD

Zał. 9 Deklaracja uczestnictwa w stażu zawodowym

Zał. 10 Zgoda rodzica na uczestnictwo w stażu zawodowym

 

Powrót