11 sierpnia 2020

Lista działań

 

Powrót

Doradztwo edukacyjno-zawodowe – Indywidualne doradztwo zawodowe dla 350 uczniów. Wsparcie na jednego ucznia: 4h doradztwa indywidualnego oraz 2h treningu HR. Rekomendacje doradcy zawodowego będą stanowiły jedną z podstawowych przesłanek do zakwalifikowania ucznia do poszczególnych form wsparcia.

 

Kursy nadające dodatkowe uprawnienia

Podczas kursów zaplanowano 745 miejsc, przy czym jeden uczeń będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym kursie. Do zakresu kursów należy zaliczyć: Uprawnienia SEP, Spawanie MAG i TIG, Obsługa wózków widłowych, prawo jazdy kat. B,

 

Praktyki/staże organizowane u pracodawców

Podczas praktyk i staży zaplanowano 350 miejsc. Czas trwania stażu wynosi 150h. Przewidziane jest wynagrodzenie dla ucznia oraz dofinansowanie stanowiska pracy dla pracodawcy.

 

Podnoszenie kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych

Wsparciem zostanie objętych 400 uczniów. Zadanie obejmie zajęcia z języka angielskiego (również języka technicznego) jak i przedsiębiorczości.

 

Zajęcia wyrównawcze w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego

Wsparciem zostanie objętych 600 uczniów. Zadanie obejmuje 40 dodatkowych godzin stacjonarnych oraz 10 godzin online przygotowujących do egzaminu zawodowego.

 

Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 

W ramach działania nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie będą mogli odbyć szereg kursów i szkoleń:

  • Z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo (Solidworks)
  • Kurs SEP
  • Kurs języka angielskiego
  • Kurs metod montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA
  • Kurs obsługi routerów i switch-y CISCO

A dodatkowo będą mogli wziąć udział w pakiecie działań doskonalających:

– Kurs Efektywne kierowanie zespołem dla kadry kierowniczej
– Kurs z podstaw inżynierii elektrycznej
– Kurs Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z zastosowaniem programu Autocad
– Kurs Radzenie sobie ze stresem
– Studia podyplomowe dające uprawnienia do realizacji kształcenia w zawodzie zgodnie z potrzebami szkół.
– sale lekcyjne i sale komputerowe na przeprowadzenie zajęć z tej grupy szkoleń (wkład własny)

 

Stworzenie w Szkołach warunków kształcenia zawodu

W ramach zadania zostaną stworzone 3 pracownie komputerowe przystosowane do poszczególnych zawodów oraz pracownia do montażu i napraw pakietów elektronicznych zawierających elementy SPACE i BGA ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę antystatyczną we współczesnej branży elektronicznej dla Zespołu Szkól Technicznych

 

 

Powrót