Postępowanie przetargowe

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony przetarg dotyczące szkoleń dla uczniów w ramach projektu ZIT. Informacje przetargowe dostępne są pod adresem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79071?sekcja=ogloszenie

Opublikowany w ZIT

Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT

W ramach projektu: ? Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy ? programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej?. Realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi  priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania  11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla Read more about Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT[…]

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Uprzejmie informujemy o następujących szkoleniach w ramach projektu ZIT 02.09.2020 – Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych dla zespołu projektowego 01.10.2020 – Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych dla personelu projektu Szkolenia rozpoczną się o godz. 9.00 na platformie teams. Link do spotkania został przesłany na skrzynki mailowe.

Opublikowany w ZIT