Zakup drukarki 3D dla Technicznych Zakładów Naukowych

Dzięki projektowi ,,3D Printer, Technology for the Future” realizowanemu przez Fundację Szkolną Technicznych Zakładów Naukowych do naszej szkoły również zawitał Mikołaj! Pierwsza z drukarek 3D już na stałe zagościła w naszej pracowni. Jesteśmy przekonani, że technologia druku przestrzennego pozwoli podnieść kompetencje informatyczne naszych uczniów

Zakończenie projektu i3D in Vet

Po dwóch latach współpracy międzynarodowej z instytucjami z Turcji, Włoch i Węgier zakończyliśmy współpracę w ramach projektu ,,Learning by Interactive three dimensional (i3D) in VET” (2017-1-TR01-KA202-046646). Wszystkie spotkania projektowe oraz nasza ciężka praca pozwoliły nam zapoznać się metodami zastosowań alternatywnej i rozszerzonej rzeczywistości w odniesieniu do edukacji zawodowej