Postępowanie przetargowe

Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony przetarg dotyczące szkoleń dla uczniów w ramach projektu ZIT. Informacje przetargowe dostępne są pod adresem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39631?sekcja=ogloszenie

Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT

W ramach projektu: ? Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy ? programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej?. Realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi  priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania  11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla Read more about Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT[…]

Harmonogramy na rok szkolny 2020/21

harmonogram ang indyw 26_09_2020 – Smart gr 14 harmonogram spawanie wrzesień gr 2 harmonogram wózki widłowe – wrzesień 2020 gr3 (1) harmon październik 2020 doradztwo + HR- gr 22 harmonogram ang grupowy pażdziernik gr 17 2020 – Smart harmonogram ang indyw 03pazdziernik_2020 – Smart gr 14 i 15 harmonogram spawanie gr 2 – praktyka październik Read more about Harmonogramy na rok szkolny 2020/21[…]

Pierwsze spotkanie grupy sterującej projektem

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej Projektem ?Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy ? programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej? już za nami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy oraz koordynatorzy ze wszystkich dąbrowskich szkół technicznych. Liczymy na owocną współprace w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej!  

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Uprzejmie informujemy o następujących szkoleniach w ramach projektu ZIT 02.09.2020 – Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych dla zespołu projektowego 01.10.2020 – Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych dla personelu projektu Szkolenia rozpoczną się o godz. 9.00 na platformie teams. Link do spotkania został przesłany na skrzynki mailowe.

Opublikowany w ZIT

Komunikat dla uczniów biorących udział w projekcie

UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZKI PROJEKTU „Rozwój potencjału kompetencyjnego dla uczniów TZN” prosimy o odbiór deklaracji uczestnictwa w stażu wakacyjnym w sekretariacie głównym paw A lub sekretariacie uczniowskim paw B wypełnione deklaracje proszę oddać do 31 marca. Dokumenty i regulaminy znajdują się pod adresem: https://tzndg.edu.pl/dla-uczniow-bioracych-udzial-w-projekcie/