Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT

W ramach projektu: „ Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”. Realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi  priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania  11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla Read more about Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT[…]

Harmonogramy na rok szkolny 2020/21

harmonogram ang indyw 26_09_2020 – Smart gr 14 harmonogram spawanie wrzesień gr 2 harmonogram wózki widłowe – wrzesień 2020 gr3 (1) harmon październik 2020 doradztwo + HR- gr 22 harmonogram ang grupowy pażdziernik gr 17 2020 – Smart harmonogram ang indyw 03pazdziernik_2020 – Smart gr 14 i 15 harmonogram spawanie gr 2 – praktyka październik Read more about Harmonogramy na rok szkolny 2020/21[…]

Pierwsze spotkanie grupy sterującej projektem

Pierwsze spotkanie Grupy Sterującej Projektem „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej” już za nami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy oraz koordynatorzy ze wszystkich dąbrowskich szkół technicznych. Liczymy na owocną współprace w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej!  

Komunikat dla uczniów biorących udział w projekcie

UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZKI PROJEKTU „Rozwój potencjału kompetencyjnego dla uczniów TZN” prosimy o odbiór deklaracji uczestnictwa w stażu wakacyjnym w sekretariacie głównym paw A lub sekretariacie uczniowskim paw B wypełnione deklaracje proszę oddać do 31 marca. Dokumenty i regulaminy znajdują się pod adresem: https://tzndg.edu.pl/dla-uczniow-bioracych-udzial-w-projekcie/

Zakup drukarki 3D dla Technicznych Zakładów Naukowych

Dzięki projektowi ,,3D Printer, Technology for the Future” realizowanemu przez Fundację Szkolną Technicznych Zakładów Naukowych do naszej szkoły również zawitał Mikołaj! Pierwsza z drukarek 3D już na stałe zagościła w naszej pracowni. Jesteśmy przekonani, że technologia druku przestrzennego pozwoli podnieść kompetencje informatyczne naszych uczniów

Zakończenie projektu i3D in Vet

Po dwóch latach współpracy międzynarodowej z instytucjami z Turcji, Włoch i Węgier zakończyliśmy współpracę w ramach projektu ,,Learning by Interactive three dimensional (i3D) in VET” (2017-1-TR01-KA202-046646). Wszystkie spotkania projektowe oraz nasza ciężka praca pozwoliły nam zapoznać się metodami zastosowań alternatywnej i rozszerzonej rzeczywistości w odniesieniu do edukacji zawodowej