Podsumowanie projektu RPO

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych oraz Miasto Dąbrowa Górnicza  i Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej realizują projekt „Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN” Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Read more about Podsumowanie projektu RPO[…]

Rozstrzygnięcia przetargowe cz.2

I części zamówienia: Prawo jazdy kat. B (z badaniami lekarskimi i egzaminem) Ofertą najwyżej ocenioną, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została oferta nr 5 złożona przez: Zebra Collective Biznes Ul. Poniatowskiego 17, 41-300 Dąbrowa Górnicza – cena 1639,00zł/os II część zamówienia: Kurs wózków widłowych z egzaminem Ofertą najwyżej ocenioną, Read more about Rozstrzygnięcia przetargowe cz.2[…]

Wielopłaszczyznowa współpraca z Partnerami hiszpańskimi

      Podczas delegacji do Hiszpanii 19-22 grudnia 2018 roku przedstawiciele Fundacji spotkali się z trzema wiodącymi Partnerami Programu Erasmus+ na rynku hiszpańskim. Podczas spotkań omówiono obowiązki formalne grup partnerskich, sposób komunikacji, harmonogram i metody zaplanowanych działań, kwestie bezpieczeństwa i zakres odpowiedzialności związany z jego zapewnieniem, budżety projektów. Ponadto  podsumowano dotychczas zrealizowane działania przygotowawcze Spotkanie Read more about Wielopłaszczyznowa współpraca z Partnerami hiszpańskimi[…]

Pobyt Irlandczyków w ramach programu Erasmus +

W ramach projektu Erasmus+  „Mallow College of Further Education Erasmus Programme” w poniedziałek (05.02.2018) zawitała do nas grupa  30 uczniów Mallow College w Irlandii wraz z opiekunami. Jak na Polskę przystało, przywitaliśmy ich tradycyjnym mrozem i śniegiem. Nasi goście mają okazję pierwszy raz gościć w Polsce. I tu się zaczyna ich przygoda… pt:„mój pierwszy raz”. Read more about Pobyt Irlandczyków w ramach programu Erasmus +[…]