Rozstrzygnięcia przetargowe

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcia przetargowe dotyczące szkoleń dla uczniów w ramach projektu ZIT, dostępne są pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/39631?sekcja=oferty