Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT

W ramach projektu: „ Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”. Realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi  priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania  11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla … Czytaj dalej Lista osób rozpoczynajacych kurs prawa jazdy w ramach projektu ZIT