WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18

  Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych oraz Miasto Dabrowa Górnicza i Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna realizację projektu ?Rozwój potencjału kompetencyjnego uczniów TZN? Nr umowy: WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa Read more about WND-RPSL.11.02.03-24-02H9/18[…]